CPAP = Continuous Positive Airway Pressure,  of voortdurend positieve druk in de luchtwegen.


Is een ondersteuning van de ademhaling bij mensen die lijden aan het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS).


Obstructief slaapapneu = een stoornis waarbij de ademhaling tijdens het slapen kort stopt omdat de luchtwegen geblokkeerd raken.
Dit kan enkele, tot 10-talen keren, per uur voorkomen. Het gaat meestal gepaard met hevig snurken.


Hoe werkt CPAP?

Tijdens de slaap wordt via een neusmasker voortdurend lucht in de neus en keel geblazen met een kleine compressor die op het nachtkastje staat. Hierdoor ontstaat een overdruk in de keel waardoor het dichtklappen van de keel verhinderd wordt.


Om te wennen aan het apparaat komen apneupatiënten 2 nachten slapen met een CPAP-toestel in het slaaplabo.
Op dat moment wordt tevens de nodige CPAP-druk bepaald en krijgt men advies over hoe je het toestel best gebruikt en onderhoudt.


Procedure CPAP

Het Cpap toestel wordt door de mutualiteit terugbetaald als er 20 ademhalingsonderbrekingen en 30 wekreacties per uur voorkomen.


Nadat diagnose van OSAS is vastgesteld via polysomnografisch onderzoek, worden er 2 opeenvolgende nachten met CPAP gepland op het slaaplabo.
Het doel  van deze nachten is de patiënt te laten wennen aan het CPAP-masker. Tijdens de tweede nacht wordt de definitieve druk vastgesteld.
Verder wordt er informatie gegeven over het aanbrengen en het onderhouden van het masker.


Zolang er geen spectaculaire wijzigingen zijn, zoals grote gewichtstoename of -afname en de patiënt een goed gevoel heeft bij zijn slaap, is er geen controlenacht nodig. Na 6 maanden wordt de patiënt wel uitgenodigd voor een controleraadpleging bij de arts, daarna jaarlijks om in orde te blijven met de terugbetalingen.


CEPOS heeft een conventie met het RIZIV voor de behandeling met CPAP van apneus.