Wanneer een slaapprobleem is vastgesteld, volgt bij voorkeur een behandeling. De arts stelt het advies tot behandeling voor bij de bespreking van het slaaponderzoek.

 

Vanwege de uitgebreidheid van het aantal slaapstoornissen, zijn meerdere behandelingen mogelijk. Verschillende methoden worden soms in combinatie toegepast om het probleem aan te pakken.

Een behandelplan is individueel bepaald en wordt bijgestuurd in functie van de resultaten.

 

Een groot aantal mensen is vaak al geholpen door het in acht nemen van een aantal tips en maatregelen die goed slapen bevorderen.

 

Soms wordt een meer specifieke behandeling voorgesteld, zoals:

 

  • Het verzorgen van de slaaphygiëne bijvoorbeeld met betrekking tot slaapaccommodatie, voeding, slaap-waakpatroon, omgevingsfactoren, ontspanning en beweging.
  • Slaaprestrictietherapie, dat erin bestaat de tijd doorgebracht in bed te beperken tot de slaaptijd zelf. zelf.
  • Bij lichttherapie wordt men gedurende bepaalde momenten van de dag blootgesteld aan een kunstmatig licht bijvoorbeeld door plaats te nemen voor een lichtbox. Deze behandeling wordt soms voorgesteld bij inslaap- en doorslaapproblemen,
  • Chronotherapie bestaat uit het verschuiven van de slaaptijd bijvoorbeeld naar momenten die maatschappelijk meer aanvaard zijn bij mensen die bijvoorbeeld lijden aan slaapritmestoornissen.
  • Emotionele problemen die een negatieve invloed hebben op slapen kunnen worden aangepakt via psychotherapie.
  • Tijdens de relaxatie leert men onder begeleiding technieken aan om te ontspannen om het inslapen of doorslapen te bevorderen.
  • In sommige gevallen is slaapmedicatie aangewezen om bijvoorbeeld een bepaalde periode te overbruggen.

 

 

Ook voor de behandeling van een obstructief slaapapneusyndroom geldt niet 1 therapie maar zijn er verschillende mogelijkheden. Vaak wordt een behandeling met CPAP voorgesteld. Meer informatie vindt U hier. Daarnaast kan een heelkundige ingreep worden voorgesteld bijvoorbeeld wanneer er problemen zijn met de neusdoorgankelijkheid of wanneer men geen CPAP kan verdragen. Apneus komt meer voor bij mensen met overgewicht. Vermageren kan dan een eerste stap in de behandeling zijn.