CEPOS RICHT ZICH TOT VOLWASSENEN MET EEN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL (NAH):

  • die een hersenletsel kregen door een ongeval, hersenbloeding, herseninfectie, tumorresectie,…;
  • die uitvalsverschijnselen vertonen van vb. taal, logisch denken, geheugen, aandacht of concentratie, maar een normaal bewustzijn hebben;
  • waarbij het letsel binnen de 2 jaar werd opgelopen en er nog een belangrijke revalidatiemogelijkheid bestaat;

 

CEPOS RICHT ZICH TOT VOLWASSENEN MET EPILEPSIE:

  • bij wie de diagnose moet gesteld worden d.m.v. onderzoek;
  • die ondanks de gebruikelijke behandeling nog te veel aanvallen hebben of te veel bijwerkingen ondervinden van de medicatie;
  • bij wie zich in het dagelijks leven problemen voordoen t.g.v. de epilepsie.

 

CEPOS RICHT ZICH TOT VOLWASSENEN MET SLAAPSTOORNISSEN:

  • die inslaap-, doorslaap- of slaapritmestoornissen hebben;
  • die overdreven slaperig zijn overdag;
  • die tijdens het slapen snurken of ademhalingsproblemen hebben;
  • bij wie deze stoornissen samen voorkomen met andere medische aandoeningen.

Informatie voor verwijzers
Informatie voor patiënten