CEPOS RICHT ZICH TOT VOLWASSENEN MET EEN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL (NAH):

 • die een hersenletsel kregen door een ongeval, hersenbloeding, herseninfectie, tumorresectie,…;
 • die uitvalsverschijnselen vertonen van vb. taal, logisch denken, geheugen, aandacht of concentratie, maar een normaal bewustzijn hebben;
 • waarbij het letsel binnen de 2 jaar werd opgelopen en er nog een belangrijke revalidatiemogelijkheid bestaat;
 • waarbij het letsel al langer dan 2 jaar aanwezig is, maar die nog belangrijke beperkingen ervaren in hun dagdagelijkse bezigheden.

 

CEPOS RICHT ZICH TOT VOLWASSENEN MET EPILEPSIE:

 • bij wie de diagnose moet gesteld worden d.m.v. onderzoek;
 • die ondanks de gebruikelijke behandeling nog te veel aanvallen hebben of te veel bijwerkingen ondervinden van de medicatie;
 • bij wie zich in het dagelijks leven problemen voordoen t.g.v. de epilepsie.

 

CEPOS RICHT ZICH TOT VOLWASSENEN MET SLAAPSTOORNISSEN:

 • die inslaap-, doorslaap- of slaapritmestoornissen hebben;
 • die overdreven slaperig zijn overdag;
 • die tijdens het slapen snurken of ademhalingsproblemen hebben;
 • bij wie deze stoornissen samen voorkomen met andere medische aandoeningen.

Informatie voor verwijzers
Informatie voor patiënten