CEPOS richt zich tot volwassen met:

  • Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • Epilepsie
  • Slaapproblemen

CEPOS biedt de mogelijkheid tot:

  • Consultatie
  • Opname
  • Ambulante nazorg

Men kan terecht voor (technische) onderzoeken in het kader van een diagnosestelling.

Na de diagnosestelling kan volgen:

  • Medische behandeling
  • Psychologische begeleiding
  • Sociaal-maatschappelijke begeleiding
  • Bij NAH cognitieve revalidatie/ resocialisatie


CEPOS werkt multidisciplinair. Verschillende disciplines zijn betrokken bij de diagnosestelling en de behandeling van zowel NAH, epilepsie als slaapproblemen.