CEPOS richt zich tot volwassen met:

 • Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Epilepsie
 • Slaapproblemen

CEPOS biedt de mogelijkheid tot:

 • Consultatie
 • Ambulante zorg
 • Dagbehandeling
 • Opname

Men kan terecht voor (technische) onderzoeken in het kader van een diagnosestelling.

Na de diagnosestelling kan volgen:

 • Medische behandeling
 • Psychologische begeleiding
 • Sociaal-maatschappelijke begeleiding
 • Bij NAH cognitieve revalidatie/ resocialisatie


CEPOS werkt multidisciplinair. Verschillende disciplines zijn betrokken bij de diagnosestelling en de behandeling van zowel NAH, epilepsie als slaapproblemen.