Voor wie?

  • die over voldoende ziekte-inzicht beschikken,
  • die gemotiveerd zijn,
  • die niet gerevalideerd werden onmiddellijk na het ontstaan van het NAH.


Wat?

  • Afhankelijk van de beperkingen en noden van de patiënt wordt een specifiek revalidatie/resocialisatieprogramma samengesteld waarbij de sociale, familiale en professionele re-integratie op de voorgrond staat.
  • Het therapieaanbod is gelijkaardig aan dat van revalidatiepatiënten, maar er worden andere accenten gelegd. Vooral het aanbieden van externe hulpmiddelen en compensatiestrategieën treedt op de voorgrond.


Hoe?

De intake en opnameprocedure is gelijkaardig aan deze van de revalidatie.

Voor meer informatie klik hier.