GTB

 

Opnieuw gaan werken is een belangrijke revalidatiedoelstelling voor heel wat patiënten. Sinds 2001 kunnen we een beroep doen op de Gespecialiseerde Opleidings- en Begeleidingsdienst (GOB) De Ploeg vzw voor de begeleiding van onze revalidanten naar hun vroegere werkplaats of naar een nieuwe, meer aangepaste job binnen het normaal economisch circuit.  
GOB De Ploeg vzw biedt een specifieke arbeidsgerichte begeleiding voor personen met NAH, waarbij zowel de cliënt en de (toekomstige) werkgever intensief ondersteund worden door een persoonlijke jobcoach. Het project duurt maximum één jaar en omvat o.m.:

  • screening van de beroepsvaardigheden,
  • ondersteuning bij sollicitaties,
  • stages binnen bedrijven,
  • on-the-job training en evaluaties,
  • bemiddeling en
  • administratieve ondersteuning van cliënt en werkgever.

Het project loopt in samenwerking met de Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst (GTB) en wordt gefinancierd door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF).
http://www.deploeg.behttp://www.gtb-vlaanderen.be

 

 

CARA

 

Zich zelfstandig kunnen verplaatsen geeft een gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid. De eerste 6 maanden na een NAH is men niet rijgeschikt. Men moet een rijvaardigheidsonderzoek ondergaan in het Centrum voor Aanpassing aan het Rijden der gehandicapte Automobilisten (CARA) in Brussel. Op basis van dit onderzoek beslist men of de patiënt al dan niet opnieuw rijgeschikt is.

http://www.vias.be

 

 

Zelfhulpgroepen

 

Contacten met lotgenoten kunnen via de VZW NA-NAH

Dit is een informatie- en ontmoetingscentrum voor personen met een NAH, hun partner en/of familie.

Voor meer informatie kan u terecht op de website www.na-nah.be of via mail naar na-nah@mail.com