De sociale administratieve status wordt bekeken.
Dit houdt o.a. in het op punt stellen van de mutualiteit, RIZIV, financiële tegemoetkoming, sociale voordelen allerhande.


Verder wordt de re-integratie van de patiënt in de maatschappij aangemoedigd en bevorderd. Dit gebeurt in overleg met de familie.


De resocialisatie richt zich tot drie gebieden:

  • werk: zoeken naar de meest geschikte werkvorm (vb. terug naar het vroegere werk, tijdelijk met deeltijdse arbeid);
  • woonst: zoeken naar de meest geschikte woonvorm (vb. terug naar huis, beschut wonen, home,...);
  • sociaal-cultureel: zoeken naar interessegebieden op het sociaal-cultureel vlak (vb. dagbezigheid, deelname aan verenigingsleven, hobby...).