Binnen de cognitieve revalidatie staat de behandeling van cognitieve stoornissen, bijvoorbeeld aandacht, geheugen, ruimtelijk inzicht, logisch denken, planning, rekenen, woordvinding, lezen, schrijven op de voorgrond.

Er wordt gebruik gemaakt van twee therapievormen, namelijk functietraining en strategietraining.

Functietraining = het herhaaldelijk oefenen van cognitieve functies met (1) potlood-papier-oefeningen (2) speciale hiervoor ontwikkelde
(computer-)programma’s.

Doel: het cognitieve niveau van voor het hersenletsel zo dicht mogelijk benaderen.

Voorbeelden:

  • een reeks symbolen op een blad snel en nauwkeurig doorstrepen,
  • een film, een tv-programma, het nieuws, … bekijken en er nadien uit het geheugen een samenvatting van maken,
  • verschillende constructies leren maken in een 2- en 3-dimensionele ruimte,
  • verschillende taken leren plannen en organiseren,
  • een tekst bestuderen en nadien van de hoofdzaken een samenvatting van maken.

Strategietraining = aanleren van strategieën of hulpmethoden om zo optimaal mogelijk met cognitieve stoornissen in het dagelijkse leven om te gaan.

Voorbeelden:

  • het gebruik van een agenda om afspraken of een dagelijkse planning te onthouden
  • taken één voor één uitvoeren en niet gelijktijdig, leren prioriteiten te leggen
  • een boodschappenlijst maken en de verschillende artikelen per soort groeperen.

Cognitieve revalidatie is een multidisciplinair gebeuren. Er zijn verschillende disciplines betrokken bij de behandeling, bijvoorbeeld ergotherapie, psychologie en logopedie.

De ergotherapeuten bieden therapieën aan zoals cognitieve therapie, ergotherapie, teksten en computer- en videotherapie. Er wordt onder andere geoefend op aandacht, concentratie, ruimtelijk inzicht, planning, visueel en verbaal logisch denken en woordvlotheid.

De logopedisten behandelen problemen op het vlak van taal (taalexpressie, taalbegrip, woordvinding, lezen, schrijven, communicatie).

Welke therapieën binnen de cognitieve revalidatie aan bod komen en op welk niveau wordt gewerkt, is afhankelijk van de resultaten van het neuropsychologisch onderzoek en de vorderingen die de revalidant maakt.

Cognitieve revalidatie is gebaseerd op een theoretisch-neuropsychologisch revalidatiemodel en wordt gecoördineerd door de neuropsycholoog, die ook de geheugentherapie voor zijn rekening neemt.