Revalideren na een hersenletsel start liefst zo snel mogelijk. CEPOS is gespecialiseerd in het behandelen van de minder zichtbare of neuropsychologische gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel.


Waarom is revalideren belangrijk?


Een NAH kan zeer ingrijpende gevolgen hebben en dit niet alleen voor de patiënt, maar ook voor zijn omgeving.
De consequenties situeren zich op verschillende levensdomeinen:

  • Activiteiten van het Dagelijkse Leven (ADL),
  • Communicatie en relaties,
  • Wonen, werken en vrije tijd,
  • Mobiliteit,
  • Budgetbeheer, financiën,
  • Persoonlijke ontwikkeling.


Revalidatie is van cruciaal belang om mensen maximale kansen te bieden op verbetering of herstel, ook wanneer op het eerste gezicht de veranderingen en tekorten slechts beperkt aanwezig of zelfs afwezig lijken.


De revalidatie zelf verloopt in verschillende etappes en is een proces van lange adem met de nodige ups en downs.