Er zijn verschillende manieren om de hersenen in beeld te krijgen. De meest gekende zijn:

  • SPECT of Single Photon Emission Computed Tomography (zie foto 1): Bij dit onderzoek wordt een kleine dosis van een kortlevende radio-isotoop ingespoten. De hersenen nemen dit product op en zenden een gammastraal uit. Deze straling wordt gedetecteerd en tot een beeld verwerkt. De S.P.E.C.T. geeft vooral informatie over de bloedcirculatie.

  • MRI of Magnetic Resonance: de patiënt wordt in een sterk magneetveld gebracht, waarna door het uitzenden van magnetische golven informatie verkregen wordt over de eigenschappen van de hersenen. Deze informatie wordt door een computer in beelden omgezet, analoog zoals voor een C.T.-scan onderzoek.

  • C.T.-scan of Computertomografie (zie foto 2) is een onderzoek waarbij een smalle bundel röntgenstralen in een cirkel om de hersenen draaien. De uittredende stralen worden opgevangen door een aantal meetelementen. De intensiteitverschillen worden door een computer verwerkt tot een contrastenbeeld.