Intake

Verwijzingen gebeuren meestal via een arts, specialist of de sociale dienst van een ziekenhuis, maar je kan als patiënt ook op eigen initiatief komen.

Contacteer ons telefonisch op 015/30.40.96.

Zij nodigen de patiënt, graag met een familielid, uit voor een gesprek op CEPOS.

Criteria:

  • 16 jaar of ouder
  • bij bewustzijn
  • niet te zwaar zorgbehoevend
  • geen degeneratieve aandoening (zoals bvb. dementie of ziekte van Huntington)


Opname

De patiënt wordt verwacht op de afgesproken dag en tijd op de afdeling. Volgende documenten brengt men mee:

  • identiteitskaart
  • gegevens van de hospitalisatieverzekering
  • bij een arbeidsongeval: de naam van de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer
  • naam, adres en telefoonnummer van de huisarts en de verwijzer
  • eventueel verslagen, RX-opnames, MRI, medicatielijst
  • toelatingen voor de gebruikte medicatie (indien van toepassing) en medicatie voor 1 dag.

.