Verwijzingen voor een opname gebeuren meestal via:
- de huisarts of een dokterspecialist,
- de patiënt zelf die een vraag naar onderzoek, diagnostiek of behandeling stelt.


Voor een consultatie bij een dokter/neuroloog kan men steeds contact opnemen met dr. H. Hauman:

  • op 015.30.45.45
  • of via cepos@emmaus.be


Via de coördinator: Karla Van De Voorde: 015.30.45.23.


Wanneer een opname gepland is, verwacht men de mensen op de afgesproken dag en tijd op de afdeling.


Volgende documenten moeten meegebracht worden:

  • identiteitskaart
  • mutualiteitgegevens (-klever) + SIS kaart
  • gegevens van de hospitalisatieverzekering
  • naam, adres en telefoonnummer van de huisarts en de verwijzer
  • eventueel verslagen, RX-opnames, MRI, medicatielijst, aanvalskalender
  • toelatingen voor de gebruikte medicatie (indien van toepassing).
  • de goedkeuring van de mutualiteit voor de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten (indien van toepassing).


Op de afdeling draagt men gewone gemakkelijke kledij. Verder brengt men toiletgerief, handdoeken en nachtkledij mee als men op CEPOS verblijft met overnachting.