1. Is epilepsie erfelijk?
  In 5% van de gevallen is epilepsie erfelijk; meestal gaat het hier om een welbepaalde vorm. Een voorbeschiktheid of een lagere drempel voor epilepsie kan echter overgedragen worden op de nakomelingen. Dit betekent niet dat een kind van epileptische ouders, epilepsie moet vertonen. Epilepsie is dus géén erfelijke ziekte.
   
 2. Veroorzaakt epilepsie een mentale achterstand of psychiatrische stoornis?
  Neen, het merendeel van de personen die aan epilepsie lijden hebben een normale intelligentie en een normaal psychisch evenwicht. Epilepsie is een verschijnsel en geen oorzaak van een gestoorde hersenfunctie.
  Sommige hersenbeschadigingen, met ook een mentale achterstand of met psychische stoornissen, kunnen wel met epilepsie gepaard gaan. 
   
 3. Is epilepsie te genezen?
  In de meeste gevallen kan men epileptische aanvallen onderdrukken of verminderen. Bij heel wat patiënten zijn de aanvallen beperkt tot de kinderjaren. Bij veel volwassenen kunnen de aanvallen na behandeling definitief uitblijven.
  Meestal zijn hiervoor geneesmiddelen nodig; deze worden steeds onder controle van een arts genomen en regelmatig gebruikt.
  Een heelkundig ingrijpen is in uitzonderlijke gevallen mogelijk.
  De medicatie geneest de oorzaak van epilepsie echter niet, zij voorkomt enkel de aanvallen.
   
 4. Kunnen personen met epilepsie een gewoon leven leiden?
  Ja. Epilepsie belet zelden het regelmatig schoollopen, de sportbeoefening, een beroep, … indien men met sommige risico's rekening houdt. Zo kan iemand die epilepsie heeft geen buschauffeur worden of in de hoogte werken. Verder is wel aan te raden spanningen en stress te vermijden.
   
 5. Wat moet er gedaan worden in geval van een aanval?
  Eerst en vooral moet men kalm blijven. Eens begonnen is het niet mogelijk een aanval tegen te houden. Men moet er voor zorgen dat de persoon zich niet kwetst, dat de luchtwegen vrij blijven en men mag zeker geen drinken geven. Meestal moet er geen dokter geroepen worden, behalve wanneer de ene aanval de andere volgt zonder dat de persoon terug bij bewustzijn komt. Vele personen die aan epilepsie lijden, dragen een kenteken en hebben een roze kaart bij hun identiteitskaart. Op deze kaart staat vermeld wat er gedaan moet worden.
   
 6. Zijn er veel mensen met epilepsie?
  Belgische en andere statistieken geven aan dat één persoon op 150 - 200 aan epilepsie lijdt. Men schat dat er in België 50.000 mensen zijn die epilepsie hebben.
   
 7. Kan je zwanger worden als je epilepsie hebt en mag je borstvoeding geven?
  Dit kan in de meeste gevallen wel. Mits een goede begeleiding en voorbereiding is epilepsie op zich geen contra-indicatie voor zwangerschap of borstvoeding. Het is wel belangrijk om de voorbereidingen van een zwangerschap tijdig aan te vangen. Soms is medicatieaanpassing nodig en dit kan maanden in beslag nemen. Een inname van 4mg Foliumzuur per dag wordt steeds aangeraden.
   
 8. Zijn alle sporten mogelijk als je epilepsie hebt?
  Alle veldsporten zijn mogelijk. Zwemmen kan enkel onder toezicht of in gezelschap. Fietsen kan indien betrokkene weinig aanvallen heeft en een waarschuwing krijgt voor een aanval zodat hij/zij kan afstappen.
   
 9. Mag je met de wagen rijden als je epilepsie hebt?
  De wetgever heeft bepaald dat men 1 jaar aanvalsvrij moet zijn om een auto te besturen. Rond het rijden met de bus, vrachtwagen en ander vervoer zijn er specifieke richtlijnen. Precieze gegevens kan men terugvinden op de website van het B.I.V.V.: www.BIVV.be
   
 10. Worden mensen met epilepsie sneller dement?
  Epilepsie op zich is geen uitlokkende factor voor dementie. Epilepsie kan wel het gevolg zijn van een aandoening die ook dementie veroorzaakt.
   
 11. Ga je minder goed onthouden als je epilepsie hebt?
  Zowel de anti-epileptische medicatie als de epilepsie op zich kunnen cognitieve problemen veroorzaken.
   
 12. Geven de medicijnen tegen epilepsie bijwerkingen?
  Anti-epileptica hebben allemaal zekere bijwerkingen. Voor allen geldt dat ze duizeligheid, sufheid, braakneigingen en allergische reacties kunnen veroorzaken. Een aantal andere nevenwerkingen (beven, veranderingen in potentie) zijn specifiek aan bepaalde producten verbonden. Of een bepaald probleem de nevenwerking is van een anti-epilepticum kan met de behandelende arts besproken worden. 
   
 13. Mag je alcohol drinken als je epilepsie hebt?
  Alcohol verlaagt de epilepsiedrempel. Het is dus aangeraden dit zo weinig mogelijk te drinken. 
   
 14. Lichtflitsen kunnen soms aanvallen uitlokken, kan je dan als jongere een discotheek bezoeken?
  Jongeren met lichtflitsgevoeligheid (wat tijdens een EEG wordt onderzocht en slechts bij drie procent van de mensen met epilepsie voorkomt) bezoeken best geen discotheken en kunnen aanvallen krijgen bij computergebruik of tv-kijken.
   
 15. Ga je cognitief achteruit als je een aanval doet?
  Eén enkele aanval veroorzaakt geen cognitieve achteruitgang. Studies wijzen er echter op dat het zeer frequent voorkomen van aanvallen hersenbeschadiging kan veroorzaken. Verder is er soms sprake van een tijdelijke cognitieve terugval (uren tot dagen bij een zware aanval), als gevolg van "uitputting" van de zenuwcellen na een overmatige ontlading.