Als voorbereiding op het ontslag besteden we aandacht aan bijvoorbeeld zelfmedicatie en zelfredzaamheid en worden eventuele contacten naar woonst en werk gelegd. Zo kunnen via de sociale dienst doorverwijzingen naar andere instanties gebeuren, zoals een dienst voor arbeidstrajectbegeleiding, de thuiszorg of zorgvoorzieningen erkend door het Vlaams Agentschap.

 

Wanneer de behandeling op CEPOS is afgerond, zal de patiënt in eerste instantie terug naar zijn verwijzer worden gestuurd. De arts in kwestie krijgt steeds een verslag van de onderzoeken en/of behandelingen hier.

 

Er worden soms controleconsultaties op CEPOS zelf gemaakt. Enkele weken of maanden na de opname wordt de patiënt opnieuw uitgenodigd om het effect van de behandeling op te volgen en te evalueren, eventueel de medicatie aan te passen.

 

Soms worden mensen na hun verblijf op CEPOS nog een aantal keer ambulant gezien door de psychologe of door de sociaal verpleegkundige.