Om de diagnose epilepsie te kunnen stellen, zijn een aantal onderzoeken vereist.

 

In eerste instantie zijn dat verschillende neurofysiologische onderzoeken. Deze brengen het functioneren van het zenuwstelsel in kaart. Een voorbeeld hiervan is een EEG of een elektro-encefalogram, een methode om de elektrische activiteit van de hersenen via de hoofdhuid te meten. Hiervoor wordt een aantal elektroden op het hoofd van de patiënt bevestigd. Dergelijke metingen kunnen gekoppeld worden aan verschillende opdrachten en op verschillende tijdstippen doorgaan.

 

Een andere manier om hersenen in beeld te brengen, is o.a. een SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) of een MRI-scan (Magnetic Resonance Imaging) van de hersenen. Deze technieken laten toe om eventuele afwijkingen in de bouw van de hersenen op te sporen.

 

Patiënten die op CEPOS verblijven, kunnen zich verder verwachten aan regelmatige bloedafnames voor het bepalen van de juiste dosering van de medicatie.

 

Daarnaast is er sprake van intensieve observatie, door bijvoorbeeld de verpleegkundigen, in functie van de diagnosestelling.

 

Op indicatie kan er een psychologisch onderzoek plaatsvinden. Aan de hand van vragenlijsten en gesprekken met de psychologe wordt dan gepeild naar eventuele emotionele problemen die aanvallen kunnen uitlokken. Verder komen verwerking- en aanvaardingsproblemen rond epilepsie en/of de impact ervan op het sociale, familiale en professionele leven, aan bod.

Andere aspecten die men in kaart tracht te brengen, zijn bijvoorbeeld de manier waarop iemand met problematische situaties omgaat. Dit onderzoek kan soms een aanzet zijn naar verdere psychosociale en/of psychotherapeutische begeleiding.

 

Niet alle onderzoeken zullen noodzakelijk zijn. Er wordt individueel gekeken welke onderzoeken voor iemand belangrijk zijn.

 

Vanaf 1/11/12 zal een EEG-onderzoek slechts éénmaal per jaar en per patiënt vergoed worden door de mutualiteit (behalve in geval van opname in een erkende functie intensieve zorg of in geval van actieve of behandelde epilepsie).
Aanrekeningen van EEG-onderzoeken die omwille van deze reden worden geweigerd door de mutualiteit zullen vanaf 1/11/12 door verrekend worden aan de patiënt.
De kostprijs is 67.92 euro.