De psychologische begeleiding richt zich tot mensen met epilepsie bij wie het psychosociale luik van de problematiek op de voorgrond staat en die bereid zijn actief te werken aan hun problemen op dit vlak.

 

Tijdens individuele psychologische begeleiding kunnen volgende aspecten aan bod komen:

 

  • Psycho-educatie rond epilepsie, de diagnostiek en de behandeling.
  • Begeleiding bij het verwerking- en aanvaardingsproces rond epilepsie en de consequenties ervan op het sociofamiliaal en/of professioneel leven van de patiënt.
  • Het aanbieden van adviezen en hulpmiddelen voor een meer adequate hantering van de aanvallen en de gevolgen ervan, bv. door middel van stressmanagement of het aanleren van copingmechanismen en/of sociale vaardigheden.
  • Het bijbrengen/vergroten van inzicht in de omstandigheden die tot aanvallen kunnen leiden en streven naar meer controle op dat vlak.
  • Werken rond bepaalde persoonlijkheidskenmerken, het zelfbeeld of eventuele emotionele problemen die verband houden met epilepsie.

 

Ook de familie (ouders, kinderen, partner) kan soms betrokken worden in het behandelingsproces.