Vanaf 1/11/12 zal een EEG-onderzoek slechts éénmaal per jaar en per patiënt vergoed worden door de mutualiteit (behalve in geval van opname in een erkende functie intensieve zorg of in geval van actieve of behandelde epilepsie).


Aanrekeningen van EEG-onderzoeken die omwille van deze reden worden geweigerd door de mutualiteit zullen vanaf 1/11/12 door verrekend worden aan de patiënt.


De kostprijs is 67.92 euro.