In de provincie Antwerpen hoort men regelmatig de vraag naar ontspannende en vormende lotgenotencontacten voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun omgeving. Daarom heeft  het provinciaal Samenwerkingsverband NAH in 2011 ‘DyNAHmiek Antwerpen’ opgericht. DyNAHmiek Antwerpen biedt, in samenwerking met SIG, vorming aan over NAH voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, hun familieleden en omgeving.


Daarnaast organiseert DyNAHmiek Antwerpen ook ontspannende ontmoetingsactiviteiten, waarbij de nadruk ligt op ontmoeting. Wie geen interesse heeft om aan de activiteit zelf deel te nemen, is steeds welkom voor een gezellige babbel.