Werken na een NAH

Voor mensen die door een NAH getroffen zijn, is het terug opnemen van de vroegere beroepstaken vaak niet vanzelfsprekend. Een hersenletsel kan immers leiden tot veranderde mogelijkheden op cognitief, lichamelijk, gedragsmatig en emotioneel vlak, waardoor het uitvoeren van hetzelfde takenpakket als vóór het ongeval of het CVA niet altijd mogelijk is. Voor iemand met een NAH is het bovendien niet eenvoudig om de nieuwe capaciteiten correct in te schatten en de meeste werkgevers zijn niet vertrouwd met deze problematiek. Om realistische professionele doelen te stellen, zullen daarom veel mensen nood hebben aan ondersteuning en begeleiding bij bijvoorbeeld een functieaanpassing of zelfs een volledige arbeidsheroriëntering, aangepast aan de individuele behoeften en capaciteiten.

Omdat werkhervatting een zeer belangrijk aspect van de resocialisatie vormt, gaat er op Cepos ook veel aandacht uit naar het proces van de professionele re-integratie. Sinds 2001 kunnen we beroep doen op de Gespecialiseerde Opleiding- en Begeleidingsdienst (GOB) De Ploeg vzw voor de begeleiding van onze revalidanten naar hun vroegere werkplaats of naar een nieuwe, meer aangepaste job binnen het normaal economisch circuit. 

GOB De Ploeg vzw biedt een specifieke arbeidsgerichte begeleiding voor personen met NAH, waarbij zowel de cliënt en de (toekomstige) werkgever intensief ondersteund worden door een persoonlijke jobcoach. Het project duurt maximum één jaar en omvat o.m.:

  • screening van de beroepsvaardigheden,
  • ondersteuning bij sollicitaties,
  • stages binnen bedrijven,
  • on-the-job training en evaluaties,
  • bemiddeling en
  • administratieve ondersteuning van cliënt en werkgever.

Het project loopt in samenwerking met de Gespecialiseerde Trajectbepaling- en Begeleidingsdienst (GTB) en wordt gefinancierd door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF).